Logo Edenred

OBJEDNÁVKA

Klient/jméno společnosti Kód klienta
Sídlo firmy/adresa
IČO DIČ Tel.
Kontaktní osoba Fax
E-mail
Doručovací adresa (je-li jiná než sídlo společnosti)

Objednávka na období
   
Pobočka
 
Způsob platby
Způsob dodání
Poukázky vydejte (jméno) Číslo OP
Neuvedete-li jméno konkrétní pověřené osoby, budou stravenky vydány přítomnému zástupci vaší společnosti.

Ticket Restaurant

Počet stravenek Nominální hodnota stravenky Cena
 ks  Kč 0 Kč
 ks  Kč 0 Kč
 ks  Kč 0 Kč
 ks  Kč 0 Kč
 ks  Kč 0 Kč
Celkem:  Kč
Poznámky


© Edenred 2010 - Klientská linka: +420 234 662 340